viernes, 26 de enero de 2018

Koto Ryu Hekitou Kata Shuriki


Bujinkan
Ninjutsu - Koto Ryu
Shihan Francisco Vázquez Cárdenas

Ishizuka Dojo Málaga

Translate